Prawdziwe Awanse.

Był sobie adept sztuki prawniczej w skrócie zwany Radcą Prawnym.

Miłość do sztuki prawniczej realizowany był „przez pochodzenie”.

Oznacza to, iż dawny „układ” decydował kto, kiedy i w jakim stopniu będzie wykonywał zawód dużego zaufania publicznego.

Jeżeli było się synem lub córką np. pułkownika SB – to jakże nie być prawnikiem „z polecenia i przez pochodzenie”. Wiedzę oczywiście weryfikuje samo życie – czyli praktyka w zawodzie. Być może jest to przykład odosobniony. Ale czy na pewno. Jak wykonują je osoby mające dyplom wyższej uczelni prawnej i kim są – pokażemy to na przykładzie.

Pewna Pani o inicjałach XY była – jak wspomniano- radcą prawnym. Posiadała wynajętą kancelarię i prowadziła w niej prawo i rachunki dla różnych firm. Intensywnie pracując stwierdziła, że ten wynajem powierzchni biurowej jej nie odpowiada i kancelarię przeniosła do własnego lokalu.

Jak zawsze blichtr w ekskluzywnym rejonie i za wysokie czynsze wychodzą bokiem. Ale nie w tym problem. Radca XY nafaszerowana wiedzą Temidy ZAPOMNIAŁA jedynie poinformować Wszystkie zainteresowane strony o tym fakcie. Izbę Skarbową, Urzędy, Sądy i Instytucje w których prowadziła stosowne sprawy z dziedziny skarbowej i prawnej dla prowadzonych firm.

W dalszych dokumentach przewija się słowo „ZAPOMNIAŁAM”. Co To oznacza dla stron postępowania – wszyscy mogą się domyślać. Wielki KRACH proceduralny spowodowany zaniedbaniem i brakiem odpowiedzialności.

Kilka też spraw zostało przegranych na szkodę różnych firm, tylko z powodu formalnego jakim jest nie odbieranie korespondencji przez radcę XY.

W jednej z odpowiedzi Izby Skarbowej w mieście W. czytamy tu cytat:

„Ze znajdujących się w aktach sprawy dowodów nadania przesyłek poleconych wynika, że Izba Skarbowa dwukrotnie bezskutecznie drogą pocztową przesyłała ww. decyzję – pełnomocnikowi, radcy prawnemu XY. ” koniec cytatu.

W innym dokumencie, którym jest Wyrok Sądu Okręgowego w mieście W. na stronie 10 napisano co cytujemy;

„Fakt nieprawidłowego sformułowania przez XY wniosku o zabezpieczenie powództwa … wytoczonego przeciwko … wyrządził powodowi szkodę w postaci straty jaką poniósł płacąc ….”

oraz dalej na kolejnej stronie;

„XY nienależycie wykonała zobowiązania nałożone zawartą umową.

dalej czytamy,

„Pozwana ( czyli, radca XY) przy wykonywaniu zaciągniętego zobowiązania nie zachowała należytej staranności…………. Pozwana jest zatem odpowiedzialna do zapłaty odszkodowania ale tylko za szkodę pozostającą w związku przyczynowym z jej zachowaniem będącym przyczyną wyrządzenia szkody.”

oraz ” cytat inny z podsumowania na stronie 12.

„Przyczyną …… było działanie pozwanej, (radcy XY) która w treści zarzutów nie podała aktualnego adresu siedziby kancelarii.

koniec cytatów. Podkreślenia redakcji.

Dość cytowania nie osądzonych błędów w których mamy winnego.

Jednakże cały czas winnymi są Firmy, którym radca XY prowadziła wszystkie procedury.

Te ICH sprawy „się uprawomocniły” – bez możliwości wznowienia.

Odmawia tu Rzecznik Praw Obywatelskich oraz wcześniej Prokuratura oraz adwokaci.

O naprawieniu szkody przez radcę XY mógłby zadecydować Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w mieście W.

Nici z tego – ponieważ, dzień przed odbyciem się Sądu „koleżeńskiego” napisano postanowienie.

Nie opisujemy go, tylko cytujemy z drobnymi skrótami, jak niżej.

POSTANOWIENIE

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w W. w składzie:

Przewodniczący: Sędziowie: PM, ZG, DN,

Protokolant: AW,

w sprawie: ……przy udziale: Rzecznika Dyscyplinarnego SK

na posiedzeniu niejawnym po rozpoznaniu sprawy odwołania … od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia ….Sygn. akt RD… w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie r. pr. XY postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisem art. 65 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. Nr 123, poz. 1059) radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nr …. z dnia … 2004 r. w sprawie skreślenia radcy prawnego XY z listy radców prawnych prowadzonej przez OIRP w W, radca prawny XY została prawomocnie skreślona z listy radców prawnych.

Skoro postępowanie dyscyplinarne może być prowadzone jedynie w stosunku osób określonych przepisie art. 65 ustawy o radcach prawnych niniejsze postępowanie należało umorzyć, albowiem obwiniona XY nie jest radcą prawnym.

Stosowne podpisy „grupy trzymającej Oręż Honoru”.

Oznacza to, iż jak nabruździsz innym – szybko Awansuj i nie zapomnij o skreśleniu się z organizacji, której jesteś członkiem. W nowym wymiarze rozwoju – nie jesteś i nigdy nie byłeś/aś „podpadnięty/a”. Czyste papiery. A „smród” jaki pozostał? Hm.

To jest Ktenoidalna* Temida.

Co dalej – otóż Nasza Radca Prawny XY – już skreślony – po spartaczeniu procedur została AWANSOWANA na Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w mieście W.

Dalej tak Trzymać. Pokrzywdzeni Temidy dalej „motają się” ze swoimi „popapranymi” sprawami nie mając wsparcia Instytucjonalnego. Zauważyć trzeba, iż ten sam „wymiar sprawiedliwości” posiada w swoich strukturach Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Czym się zajmuje czytaj na; http://www.iws.org.pl/index.php?id=5. Brakuje tylko punktu D na tej stronie. Podpowiadamy; Problematyka rozpatrywania SPRAW, Procedur i PRAWDY przez „Aparat” Sprawiedliwości.

Taki to system – w którym awansować może przestępca – na Policjanta, złodziej zostać Ochroniarzem, etc.

Gdzie Wewnętrzne Autorytety co to mają oczyszczać nie przestrzegających zasad własnych Regulaminów, Standardów lub Dobrych Obyczajów.

Mamy też wiele informacji jak adwokaci nie mieli ochoty podjąć się obrony pokrzywdzonych – ponieważ sami u pani XY mają sprawy , które ona rozstrzyga. Czy będą się narażać dla jakiegoś Pana/Pani/Firmy – co ma problem?

To ich problem – NIE dla Sądu SPRAWA? Redakcję mimo tego zainteresował problem kolejnego Przedsiębiorcy odstrzelonego dla dobra przyszłych kolejnych partaczy.

*********

*) – m.in. brak Aparatu Webera, czyli Układu Wzmacniającego Zdolność Odbierania Dźwięków u niektórych gatunków ryb kostnoszkieletowych.

Opracowanie na podstawie otrzymanych dowodów – GazetaBezprawna.

P.S. Dobra wiadomość 1.

Prokuratura Generalna skierowała do Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu oraz Ministerstwa Sprawiedliwości  pismo – wniosek o „zajęcie się” sprawą wg kompetencji.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli napisać ciąg dalszy.


P.S.  Dobra wiadomość 2.

Sąd Najwyższy oznajmił w swoim wyroku, że adwokat ponosi odpowiedzialność za nieznajomość prawa.

Opis w wyroku pod  Sygnaturą akt I CSK 330/11 oraz na:

http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-adwokat-ponosi-odpowiedzialnosc-za-nieznajomosc-prawa

P.S Zła Wiadomość 1

  1. Przyklepane Bezprawie

Nasz czytelnik argumentując możliwość popełnienia przestępstwa przeciwko prawu, ustawom i dokumentom, na tzw. logikę i zdrowy rozsądek powinien otrzymać korzystny dla SPRAWY wniosek.

Chociażby wniosek o ukaranie winnego tj. o czyn z art. 231 par. 1 kk (jak pisze prokurator). Przepraszamy za formę – powinno mówić się Pan Prokurator – jak Nas pouczył kiedyś inny Prokurator.

W postępowaniu „wymiaru sprawiedliwości” próżno by doczekać się postępowania (nawet z tak jawnej winy popartej dowodem) – ponieważ „urzędasów wymiaru” ten sam Wymiar nie będzie oskarżał. Furtek jest więcej niż samych przepisów prawa kodeksowego. Dobre maniery, honor, dobry obyczaj – zjawiska utopione przez były system „inwigilacyjny niesprawiedliwości społecznej” nie mają żadnej podstawy prawnej.

Zatem „stary aparat” w nowym wydaniu „sprawiedliwości” poczynił wykładnię w celu obronienia skutków przyszłych

win i ich odkupienia. Wydał Wyrok ustami i na piśmie przez innego urzędnika „Wymiaru” – czyli Pana Prokuratora.

Odmówił zgodnie z własnym prawem wszczęcia dochodzenia na podstawie art. wobec przedawnienia karalności czynu mimo, iż sprawa ciągnie się z powodu opieszałości tegoż wymiaru wiele lat.

Prokuratora i Ministerstwo, wg definicji mają stać na straży Potęgi Prawa.

Jednakże – co Nam z tego gdy mamy taki ciekawy zapis w USTAWA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

z dnia 17 listopada 1964 r. TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne

Art. 7. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

Pytania podstawowe i wielokrotnie powtarzane nawet przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy tego chce? Czy na tym co robi – się zna? Czy rozumie składane dowody przez najczęściej POKRZYWDZONEGO?

Przecież napisano w ustawie słowo klucz „może”. Gdy ma chęć, czas, gdy może. Ale w większości ON – Nie Może.

Sam Rzecznik Praw Obywatelskich wyjawił , iż Prokuratorzy i Sędziowie nie znają prawa, również europejskiego!

Sam Aparat Wymiaru NIEsprawiedliwości obronił się – „PO Wsie Czasy”. Tylko nasz czytelnik ma dalej na głowie komornika i tytuł przeciwko sobie. Co z tego, że NIE ON zawinił. Jego Wymiar Sprawiedliwości już skazał. A że nie za Jego winy. Przecież mógł się nie narodzić w tym dzikim i bezprawnym kraju.

Ironią losu jest fakt, iż Jego wspaniały Ojciec był w Austrii w obozie koncentracyjnym. Podczas wyzwolenia Amerykanie proponowali mu wyjazd do wielu innych krajów świata dając bilet w TAMTE rejony. ON nie skorzystał i wybrał Polskę. Na pohybel własny ( po powrocie został aresztowany)  i jego przyszłych synów.

Nasze zaangażowanie nie kończy sprawy.

Żołnierze AK walczyli z Państwem polskim ponad 50 lat aby odzyskać godność, honor i przyjazną Ojczyznę.

Z przyjaźni został slogan. Ale metody bezprawia pozostały te same.

Wydać wyrok bez przykładania się do rzeczywistej WINY. Paragrafy już się znalazły.

Browse

Kalendarz

styczeń 2022
P W Ś C P S N
« mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Kategorie

Linki